سمپاشی فاضلاب

سمپاشی فاضلاب منازل ، ساختمان های اداری و تجاری و مجتمع ها ، سمپاشی چاه فاضلاب – سمپاشی شبکه فاضلاب – سمپاشی فاضلاب در تهران ، سمپاشی فاضلاب در شیراز ، بوشهر و کرمان

سمپاشی سوسک فاضلاب  

سمپاشی سوسک فاضلاب به صورت تضمینی و با سموم ارگانیک خارجی ( ایمن ، بی بو و بی ضرر )

توصیه ما به شما عزیزان جهت تاثیر گذاری بهتر سمپاشی سوسک درشت فاضلابی این است که به صورت همزمان تمامی واحد ها باهم این کار را انجام دهند که این امر مستلزم هماهنگی واحد ها قبل از سمپاشی در ساختمان می باشد.

ساکنین هر ساختمان می بایستی در دستور برنامه های ساختمان حداقل سالی یک یا دو بار سمپاشی را قرار داده تا آلودگی چاه ها ی فاضلاب رفع گردد . لازم به ذکر است قدمت ساختمان شامل نوساز و قدیمی بودن بنا هیچ ارتباطی با آلودگی نداشته و کلیه چاه های ساختمان در سال یک یا دو بار به سمپاشی نیاز خواهد داشت.

مگس فاضلاب یا مگس بیدی Moth Flies یا مگس تصفیه کننده

سمپاشی تخصصی مگس فاضلاب ، سمپاشی تضمینی مگس فاضلاب 

Filter Flies دارای بدنی کرک دار می باشد که اگر مگس را له کنید کمی پودر دود مانند از آن بجا می ماند .

این مگس معمولاً در جاهای مرطوب با اکسیژن کم و یا محلهایی مملو از مواد آلی، سبزیجات در حال پوسیدن و فاضلاب های بیمارستان ها و توالت و دستشویی منازل و هتل ها و ادارات وجود دارند . مگس فاضلاب تنها چند دقیقه از محل زندگی خود که چاه توالت می باشد دور می شوند و دوباره به محل قبلی بر می گردد .