سم پاشی  تضمینی  آریا

عقرب

[vc_row][vc_column][vc_column_text]عقرب یا کژدم يا درازدم، یکی از گونه هاي بندپایان، رده عنكبوتيان و راسته اسكورپينس است.عقرب دارای هشت پا، دو كليسر انبر مانند در قسمت جلوي سر و نیشی در