عقرب

عقرب

عقرب یا کژدم يا درازدم، یکی از گونه هاي بندپایان، رده عنكبوتيان و راسته اسكورپينس است.عقرب دارای هشت پا، دو كليسر انبر مانند در قسمت جلوي سر و نیشی در انتهاي دم خود می باشند. اندازه آنها از 3تا10 سانتی شمتر متفاوت است و رنگ گونه ها از زرد، سبز زیتونی،قهوه اي تا سیاه متغیر است. …

عقرب ادامه »