سم پاشی  تضمینی  آریا

حشرات – سمپاشی حشرات – از بین بردن حشرات موذی به صورت تضمینی و با سموم ارگانیک

مبارزه با ساس تختخوابی

مبارزه با ساس تختخوابی در سمپاشی آریا حشره ساس رختخواب، حشره ای با طول ۴ تا ۵ میلی متر و بیضی شکل است و از خون تغذیه می کند. فعالیت