سم پاشی  تضمینی آسیا

ساس

ساس ها یکی از متداول ترین آفات موجودم میباشند که میتوانند با توجه به جثه کوچکشان به سادگی در محیط های بسیار تنگ و تاریک مخفی شوند. ساس ها اصولا شب هاخونخواری و از میزبان خود تغذیه میکنند و میتوانند بدون ایجاد هیچگونه درد و یا خونریزی از محل گزش به تغذیه شان ادامه دهند.

برای ریشه کنی و سمپاشی ساس بهترین روش مه پاشی میباشد 
که توسط شرکت سمپاشی آسیا انجام میشود.

اندازه حشره ساس

طول ساس بالغ:mm5-4
عرض ساس بالغmm1.5-3

رنگ

قهوه ای مایل به قرمز

چرخه زندگی

لارو-نوجوانی-بالغ

اندازه حشره ساس

موریانه

موریانه ها حشرات ریز جثه و بسیار مخرب میباشند که میتوانند به سرعت تکثیر شده و در اسرع وقت به وسایل منزلتان آسیب زده و به آنها نفوذ کنند . موریانه ها به تمام مواد حاوی سلولز نفوذ کرده و میتوانند به سرعت آن را تخریب کنند. چهار نژاد موریانه در ایران وجود دارد که عبارتند از موریانه فورموسان ، موریانه زیرزمینی ، موریانه چوب خشک و موریانه چوب مرطوب. موریانه ها میتوانند در زمان بسیار کم کلونی بزرگی تشکیل دهند و لانه ملکه خود را میتوانند تا چندین متر زیر زمین بسازند بنابراین سمپاشی این حشره میتواند بسیار سخت و دشوار باشد. 

بهترن روش ریشه کنی و سمپاشی موریانه روش طعمه گذاری میباشد که در شرکت سمپاشی آسیا انجام میشود.

اندازه حشره موریانه 

3.5تا 4 میلیمتر

رنگ

کرمی و یا قهوه ای روشن

چرخه زندگی
تخم – لارو – بالغ