سم پاشی  تضمینی  آریا
سفره هفت سین نوروز 1399 بدون ماهی قرمز بدون کرونا

ماهی های قرمز وارداتی از چین می توانند باعث شیوع کرونا ویروس باشند.
باوجود اعلام ممنوعیت واردات آبزیان از چین به ایران متاسفانه افراد سودجو بدون توجه به اهمیت موضوع ماهی های قرمز را بصورت قاچاق وارد ایران میکنند. وظیفه تک تک ماست که ضمن اطلاع رسانی خرید ماهی قرمز را تحریم کنیم.

سفره هفت سین نوروز 1399 بدون ماهی قرمز بدون کرونا
سفره هفت سین نوروز 1399 بدون ماهی قرمز بدون کرونا
Rate this post