بهداشت مواد غذایی

آماده سازی ایمن غذا

تخته گوشت و چاقوی مورد استفاده برای گوشت خام ، جدا از تخته گوشت و چاقوی مورد استفاده برای بهداشت مواد غذایی پخته شده باشد.
دست های خود را در فواصل مابین لمس موادغذایی خام و موادغذایی پخته بشویید.
ایمنی موادغذایی را رعایت کنید
• حیوانات بیمار و حیواناتی که به علت بیماری مرده اند ، نباید خورده شوند.
• حتی در مناطقی که بیماری شیوع پیدا کرده است ، امکان مصرف محصولات گوشتی در صورتی که کامل پخته شده باشند و با رعایت نکات ذکر شده تهیه شده باشند ، امکان پذیر است.
بهداشت سفر و تردد با وسائط نقلیه عمومی
• در صورت داشتن علائمی چون سرفه یا تب از سفر کردن پرهیز کنید.
• در صورت داشتن تب ، سرفه یا تنگی نفس فورا به پزشک مراجعه کنید و او را از سابقه سفر قبلی خود مطلع نمایید.
• از نزدیک شدن به افرادی که سرفه می کنند یا تب دارند پرهیز کنید.
• مرتب دستهای خود را با محلول ضدعفونی کننده الکلی یا آب و صابون بشویید.
• از دست زدن به چشم ها ، بینی و دهان پرهیز کنید.
• هنگام سرفه یا عطسه جلوی دهان خود را با دستمال یا آرنج بگیرید دستمال را دور انداخته و دست های خود را بشویید.
• در صورت استفاده از ماسک مطمئن شوید که دهان و بینی را پوشش داده است و از دست زدن به ماسک حین استفاده پرهیز کنید.
• بعد از استفاده از ماسک یکبار مصرف آن را فورا دور انداخته و دستهای خود را بشویید.
• چنانچه حین سفر متوجه علائم بیماری خود شدید خدمه را مطلع و به پزشک مراجعه کنید .
• در صورت مراجعه به پزشک او را از سابقه سفر خود مطلع کنید.
• فقط غذاهای خوب پخته شده را بخورید.
• در محیط عمومی سرفه یا عطسه نکنید.
• از تماس با حیوانات اهلی مریض و یا بردن آنها با خود پرهیز کنید.

Rate this post